Wist je dat...

... de oudste nucleaire onderzoekreactor ter wereld voor civiele doeleinden geïnstalleerd staat bij SCK•CEN in Mol, en nog steeds werkt?

Verklarende woordenlijst

EURIDICE European Underground Research Infrastructure for Disposal of nuclear waste In Clay Environment 
HADES
High Activity Disposal Experimental Site
MYRRHA
Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications
ESA
European Space Agency
BNEN
Belgian Nuclear Education Network
VITO
Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling
GUINEVERE  Generator of Uninterrupted Intense Neutrons at the lead VENus Reactor 
VENUS  Vulcan Experimental NUclear Study 
PRACLAY  Preliminary demonstration test for CLAY disposal of highly radioactive waste
ITER  International Thermonuclear Experimental Reactor
GEN IV  Generatie 4 kernreactoren 
ADS  Accelator Driven System
LHMA  Laboratorium voor Hoge en Middelhoge Activiteit 
IAEA  Internationaal Atoom Energie Agentschap 
FANC  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
CT  Computed Tomography 
NIRAS  Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen