Wist je dat...

... de Belgian Reactor 2, samen met 4 andere reactoren in de wereld, verantwoordelijk is voor de productie van 90 % van de belangrijkste radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde?

Wist je dat ...

... we allemaal een beetje radioactief zijn?

Elk levend wezen draagt een kleine hoeveelheid radio-activiteit in zich. De voornaamste isotopen die we in ons lichaam kunnen vinden zijn 40K, en in mindere mate vervalproducten van de uranium en thorium reeks (210Po en 228Ra). Ook zijn er sporen terug te vinden van 14C en 87Rb. Deze lage hoeveelheid van radioactiviteit is voornamelijk afkomstig van de voeding, en vormt een natuurlijk evenwicht in ons lichaam. SCK•CEN voert onderzoek uit naar deze isotopen in het menselijk lichaam en milieu. Het analyseert zo onder meer, in opdracht van de overheid, voedingsstalen van over heel het land.