Opleiding & training: kennis overdragen

Het verspreiden van kennis behoort tot de kernopdrachten van het SCK•CEN. Dankzij zestig jaar onderzoek rond de vreedzame toepassingen van ioniserende straling heeft SCK•CEN een enorme hoeveelheid kennis en knowhow in huis over nucleaire wetenschap en technologie

De rijke ervaring, de ontwikkeling van innovatieve projecten en de beschikbaarheid van grote nucleaire installaties en gespecialiseerde laboratoria, maken ons perfect om de rol van opleidings- en trainingscentrum op te nemen. Al deze activiteiten zijn gebundeld in de SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology. 

Ondersteuning voor jonge onderzoekers

Vanaf het vijfde jaar van de middelbare school kan je bij ons ter plaatse kennis maken met nucleair onderzoek. Je kan onze laboratoria bezoeken met je klas, of je kan een aanvraag doen om stage te lopen in het kader van je eindwerk. 

Ook Bachelor en Master studenten kunnen hun thesis voorbereiden op SCK•CEN. Een lijst van mogelijke onderwerpen is te vinden op de Academy website. Je kan experimenten uitvoeren in onze laboratoria waarbij onze experten je begeleiden en je op weg helpen om een uniek eindwerk te schrijven. Ook PhD studenten en postdoc onderzoekers kunnen zich kandidaat stellen, onderwerpen voor dit type onderzoek zijn ook te vinden op de Academy website.

Organiseren van cursussen

De SCK•CEN Academy werkt met de Belgische en internationale universiteiten aan de opleiding van studenten nucleaire ingenieurstechnieken en stralingsbescherming. We liggen aan de basis van het Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN) en leveren een bijdrage aan de opleiding voor stralingsdeskundigen.

Daarnaast organiseren we ook opleidingen op maat voor werknemers van Belgische en internationale nucleaire bedrijven, voor de medische sector en de overheid. Alle domeinen van ons onderzoek komen aan bod.

 Education  Microbiology

Wil je meer weten over alle activiteiten van de SCK•CEN Academy, bezoek dan onze website academy.sckcen.be.

STEM activiteiten

Nucleaire wetenschap en technologie biedt vele uitdagingen en mogelijkheden voor de wetenschappers van vandaag en morgen. De SCK•CEN Academy verleent dan ook volle steun aan activiteiten voor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

SCK•CEN ondertekende het STEM Charter waar alle partners zich engageren om de interesse en passie voor STEM te stimuleren, de STEM-geletterdheid en –expertise te verhogen en de STEM-opleidingen en –beroepen aantrekkelijker te maken. Het STEM charter is aanvullend aan het STEM actieplan van de vlaamse regering en verenigt krachten van economische, sociale, technologische en E&T domeinen. De ondertekenaars van het STEM charter engageren zich om samen te werken op drie vlakken: onderwijs (bvb. om toekomstige STEM competenties te verzekeren); het bedrijfsleven (bvb. om de STEM beroepen aantrekkelijker te maken) en het algemeen publiek (bvb. om het maatschappelijk belang van STEM meer in de verf te zetten).