Wist je dat...

... er onderzoeksprojecten van SCK•CEN werden meegestuurd met de spaceshuttle naar het Internationaal Space Station?

Het Studiecentrum voor Kernenergie in een notendop

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, werd opgericht in 1952 en is vandaag één van de grootste onderzoekscentra in België met laboratoria in Mol en maatschappelijke zetel in Brussel.

Iedere dag zetten meer dan 700 medewerkers zich in voor de ontwikkeling van vreedzame industriële en medische toepassingen van radioactiviteit. Zo vormt het SCK•CEN een onmisbare schakel in onze samenleving. We doen toekomstgerichte onderzoeken en ontwikkelen duurzame technologieën. Verder organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan. 

 LHMA cold zone Radiobiology 

Onze opdracht

Als stichting van openbaar nut doet het Studiecentrum voor Kernenergie onderzoek rond thema's die nu en in de toekomst belangrijk zijn voor onze samenleving, zoals

  • Veiligheid van nucleaire installaties
  • Doordacht beheer van radioactief afval
  • Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling

Het SCK•CEN werkt samen met partners van over de hele wereld. We verspreiden onze kennis via opleiding en communicatie en verlenen diensten gevraagd door de nucleaire industrie, de medische sector, de wetenschappelijke wereld en de overheid.

Onze structuur

Op het Studiecentrum voor Kernenergie bestuderen drie wetenschappelijke instituten elk een specifiek domein van nucleaire toepassingen. Een vierde instituut is verantwoordelijk voor communicatie,  opleidingen en kennisbeheer en levert ondersteunende diensten zoals informatica, personeelszaken en logistiek.

In deze brochure vind je meer informatie over het SCK•CEN en haar activiteiten.