Technologiegebouw: waar het idee in praktijk wordt omgezet

technologiehal

Nieuwe en innoverende ideeën die op labo-schaal werden ontwikkeld, worden in onze technologiehal voor het eerst gebouwd op semi-industriële schaal. All opstellingen in deze hal doorlopen de fases die typisch zijn voor onderzoek en ontwikkeling in de industrie: van conceptueel ontwerp over procesontwikkeling, technische uitwerking (veiligheid, civiel, elektrisch, instrumentatie, thermisch, …), planopbouw, constructie, tot oplevering en indienststelling. Elke ingenieur komt hier aan zijn trekken!

Momenteel hebben we in de technologie-hal volgende grote opstellingen:

  • Een grote 'kringloop' voor het uitvoeren van corrosieonderzoek: een gesloten circuit waar het gedrag van materialen en onderdelen in vloeibaar lood-bismut wordt bestudeerd.
  • Een opstelling voor ultrasone visualisatie: we proberen technieken te ontwikkelen om te kunnen 'kijken' doorheen niet-transparant vloeibaar metaal door gebruik te maken van ultrasone geluidsgolven.
  • Enkele grote opstellingen voor onderzoek van het scheikundig gedrag van vloeibaar lood-bismut.

Al deze opstellingen kaderen in het onderzoeksprogramma voor het MYRRHA project.

Daarnaast ontwikkelen en bouwen we hier ook alle bestralingsinstrumenten die in de onderzoeksreactor BR2 worden geladen.  Dit zijn proefopstellingen waarin we materialen bestralen om nadien testen op uit te voeren. Zo gaan we na of ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen in onderzoek, industrie en de medische sector. Meer informatie over de reactor BR2.