Nucleaire analyse- en chemische laboratoria

Radioachemical analysis 

Het Studiecentrum voor Kernenergie meet en evalueert de interne besmetting van werknemers uit de nucleaire sector en controleert de eventueel opgelopen stralingsdosis. In laboratoria gaan we de besmetting na van het leefmilieu en de voedselketen. De resultaten zijn onder meer van belang voor het nucleaire noodplan waartoe we een belangrijke bijdrage leveren op Belgisch en Europees niveau.

Het laboratorium voor radiochemische analyses gebruikt afgeschermde installaties en scheidingsmethoden voor analyse van splijtstoffen en andere nucleaire materialen. Het labo voor reactor- en kernmetingen verleent diensten in gammaspectrometrie en reactordosimetrie. De laboratoria ondersteunen ook de onderzoeksreactoren en andere labo’s voor destructief en niet-destructief onderzoek van radioactief materiaal.

Meer informatie over het nucleair noodplan in België vind je op de website: www.nucleairrisico.be
Meer informatie over de metingen van SCK•CEN van radioactiviteit in de voedselketen vind je in de publicaties van het FANC.