Nucleaire veiligheid: het heden onder controle, de toekomst verzekerd

De ioniserende straling in een reactor kan de materialen aantasten en de onderdelen verzwakken. Om dit te onderzoeken, bestraalt het Studiecentrum voor Kernenergie materialen in extreme omstandigheden in de BR2-reactor. Het Laboratorium voor Hoge en Middelhoge Activiteit (LHMA) analyseert daarna de schade en verouderingsprocessen.

Het SCK•CEN ontwikkelt op basis van de testresultaten modellen om de evolutie en levensduur van materialen en splijtstoffen nauwkeurig te voorspellen en zo hun prestaties te verbeteren. Op die manier dragen we bij tot veiligere en efficiëntere kernreactoren voor de productie van elektriciteit.

Nuclear power plan in Doel  Reactor vessel samples

We controleren ook het kuipstaal van Belgische en buitenlandse kerncentrales, een cruciaal onderdeel binnen elke kernreactor.