Wist je dat...

... radioactiviteit onze artsen dagelijks helpt om kanker vroegtijdig op te sporen?

Educatief Materiaal

 Onderwerp Type Omschrijving
 SCK•CEN  Video  Bedrijfsfilm SCK•CEN (15 min)
 Video  Introductie SCK•CEN (90 sec)
 Radioactiviteit  Poster*  Geschiedenis 1
 Poster*  Geschiedenis 2
     Brochure  Straling (effecten en bronnen)
 Kernreactoren
 Poster*  Vier generaties reactoren
 Poster*  Veiligheid generatie II en III
 Poster*  Duurzaamheid generatie IV en ADS
 Poster*  BWR vs PWR
 Website  MYRRHA
 Brochure  BR2 – onderzoeksreactor
 Brochure  Kernenergie beter begrijpen
 Website  Het archief voor Onderwijs: kernenergie 
 Poster*
 Fusie  Kernfusie
 Varia  Fusenet.eu
 Cursus  NLT module Kernfusie
 Medische radioisotopen  Poster*  Productie en detectie van medische radioisotopen
 Video  Nuclear lifeline: De race tegen de klok in de productie van  radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde
 (National Geographic)
 Video  Nuclear lifeline: Het nut van het nucleaire onderzoek om de  mondiale uitdagingen op te lossen in het domein van de  voeding, de landbouw en de klimaatverandering
 (National  Geographic)

 Poster*  CATAMARAN project
 Afval en berging  Poster*  PRACLAY experiment
 Poster*  Geologische berging
 Poster*  Geschikte gastformatie geologische berging
 Poster*  Onderzoeksdomeinen geologische berging
 Poster*  Boomse klei
 Leaflets  Geologische berging
 Foto's  Virtueel bezoek HADES
 Video  Categorie B en C (in Engels)
 Video  IAEA film: Radioactive Waste: The Journey to Disposal
 Stralingsbescherming  Poster*  Bestraling en besmetting
 Animatie  Stralingsbescherming
 Website  Nucleair noodplan in België
 Ruimtevaart  Poster*  Microbiële contaminatie in afgesloten omgevingen
 Poster*  Ruimtevaartbiologie
 Poster*  Overwinteren op de Zuidpool als model voor een ruimtereis
 Brochure  Ruimtevaartonderzoek
 Website  ESA education office
 Silicium productie  Poster*  NTD silicium productie
 Poster*  NTD silicium toepassingen
 Poster*  NTD silicium
 Nucleair transport  Poster*  Nucleair transport 1
 Poster*  Nucleair transport 2
 Radiobiologie &  dosimetrie  Poster*  Radiobiologie
 Poster*  Anthropogammametrie
 Poster*  Retrospectieve dosimetrie
 Poster*  Personendosimetrie
 Poster*  Medische toepassingen radiobiologie
 Poster*  Stralingsneurobiologie
 Poster*  Embryologie
 Poster*  Cardiovasculair risico

*U kunt deze posters ook in hard-copy (A0 formaat, 1189 x 841 mm) aanvragen, mits een bijdrage van € 20 voor de druk- en verzendkosten.